GCC Expansion

Scroll down
GCC Expansion

Vyhledávání příležitostí

Realizace vašich myšlenek

Vybudování a rozvíjení podnikání

Úvod

Země Středního východu (také označované jako země Blízkého východu nebo země Perského zálivu) a zejména Spojené arabské emiráty stále volají po nových řešeních, nových konceptech a inovacích.

Evropské společnosti, které jsou připraveny expandovat, mají vynikající možnost tyto trhy prozkoumat, a v mnoha případech také začít s novým podnikáním nebo iniciovat nové obchodní partnerství v tomto regionu.

Stejné možnosti mají společnosti ze zemí Střeního východu, které touží po expanzi na evropské trhy.

Společnostem nebo jednotlivcům, kteří nabízejí unikátní produkt, službu nebo řešení, a které jsou skutečně připraveny na expanzi, nabízíme prodlouženou ruku v proniknutí na tyto trhy.

Jakým způsobem identifikujeme společnosti „připravené na expanzi“?

 • Společnost nebo jednotlivec si musí být vědom počátečních investic a být připraven investovat v poměrně krátkém časovém rozmezí.
 • Společnost nebo jednotlivec musí ovládat alespoň základní znalost daného regionu a tamní mentality. Jednotlivci vykazující flexibilitu, otevřenost, zkušenost z jiných světových trhů, kteří již leccos viděli a zažili, mají zcela jistě výraznou výhodu.
 • Připravenost v oblasti lidských zdrojů je jedním z klíčových faktorů vedoucích k úspěšnému zakončení. Pozitivně naladění lidé věřící v úspěch, připraveni se přestěhovat, a začít budovat něco nového, mohou představovat jednu z vašich výhodných možností.
 • Dobře promyšlená obchodní strategie představuje další klíčový faktor. Nejenže vy sami si dopřejete klidného spánku, ale dopřejete jej také vašim obchodním partnerům a lokálním sponzorům na Středním východě.
 • Jedinečný produkt, služba nebo řešení, jež si najde cestu ke svým vlastním zákazníkům.

Naše služby

 • Jednoduché a srozumitelné informace týkající se daného trhu a konkurenčního prostředí (přítomnost, ceny, lokality, zákazníci a další informace)
 • Doporučení či sestavení vhodné strategie
 • Doporučení, jak nejlépe vstoupit na daný trh
 • Právní forma podnikání (doporučení nejvhodnější právní formy podnikání v závislosti na předmětu podnikání a budoucí strategii v regionu)
 • Business development a další expanze
 • Prozatímní vedení společnosti
 • Poradenství v oblasti lidských zdrojů a náboru

Naše zkušenosti
a know-how

 • Maloobchod / velkoobchod / distribuce zejména v oblasti potravin
 • Reality

Cenová politika

Každý z našich klientů má zcela jiné potřeby a představy o realizaci jejich projektů. Vždy bereme v úvahu časovou náročnost a rozsah činností, které bude nutné provést. Z těchto důvodů náš přístup nekopíruje žádnou univerzální rovnici.

Naše odměny jsou zásadně ovlivňovány místem, ve kterém činnost odvádíme – jinými slovy, pokud je činnost odváděna na Středním východě, míra cestování je samozřejmě zohledněna v cenách více, než když při realizaci působíme v České republice.

Kontaktní informace

Monika Fiedlerova

+420.778.066622 / +971.(0)56.4280997

email: mf@gccexpansion.com

Ales Fiedler

+420.724.464425 / +971.(0)50.2241466

email: af@gccexpansion.com

Napište nám